PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bent u hiervoor voor een andere voetbalvereniging uitgekomen?
JaaNee

Voor welke afdeling wilt u zich aanmelden?
VeldvoetbalZaalvoetbal

Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VVG'25 om contributie en door KNVB opgelegde boetes te incasseren.

Per:
KwartaalHalf jaarJaar

Toestemmingsverklaring gebruik foto's en beeldmateriaal

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, bijeenkomsten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van activiteiten en teams op onze website en social media (facebook, instagram, twitter) plaatsen.

Akkoordverklaring

· LET OP: Ingeval de aangemelde persoon op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden.

· VVG’25 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy verklaring VVG’25 willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

· VVG’25 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

· De Privacy verklaring vindt u op onze website Privacy- cookieverklaring