Huishoudelijk reglement


REGLEMENT en HUISHOUDELIJKE REGELS

Calamiteit
• Twijfel je bij een calamiteit of je 112 moet bellen, dan altijd bellen!

Algemene regels
• Alle aanwijzingen van kantinemedewerkers, welke verband houden met onze huisregels, dient men op te volgen.
• Klachten direct melden aan dienstdoende barmedewerker(s).
• Gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij de bar.
• Jassen ophangen in de garderobe.
• Sporttassen in de daarvoor bestemde rekken zetten, welke zich in de hal bevinden.
• Consumpties bij het vertrek betalen.
• Er wordt zwak alcoholische drank verkocht, doch uitsluitend aan personen vanaf 18 jaar.
• In de kantine worden geen feesten of partijen gehouden, welke geen direct verband hebben met VVG ’25-activiteiten.
• Er geldt een rookverbod op het gehele sportcomplex. Roken wordt alleen gedoogd op het overdekte dakterras naast de kantine.

Het is verboden
• Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
• Vuurwapens, messen en of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te hebben.
• Diefstal of vernielingen te plegen.
• Geweld te gebruiken en daarmee te dreigen.
• Zich discriminerend uit te laten.
• Zich door woord en gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
• Anderen te beledigen (aantasten van iemands goede eer en naam).

Het is niet toegestaan
• om sporttassen mee te nemen naar boven.
• op voetbalschoenen de kantine te betreden.
• om geluidsboxen mee te nemen naar de kantine en terras.
• zich achter de bar of andere personeelsruimten te begeven.
• om zelf meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen.
• zonder toestemming meubilair te verplaatsen.
• glazen mee te nemen op de tribune. Glaswerk wordt alleen toegestaan in de kantine en op de 2 bordessen aan de zijkant van de kantine en boven voor de tribune.

Regels gebruik accommodatie bij trainen / wedstrijden
• Houd de accommodatie netjes en schoon (kleedkamers schoonvegen na ieder gebruik).
• Doelen/doeltjes opruimen na elke laatste training!

– hoofdveld: op opbergplaats tussen pannakooi en bosrand.
– veld 2 (kuil): aan spoorzijde zover mogelijk van het veld af.
– alle grasvelden: op de daarvoor aangelegd plekken. Dit i.v.m. met vrijhouden van de velden voor automatisch beregenen en gras maaien.

• Ballenhok sluiten na ieder gebruik. Ook tijdens training/wedstrijd.
• Houd je aan de kleedkamerindeling bij zowel trainingen als wedstrijden.
• Als laatste op het veld? Dan kleedkamers op slot, alarm erop en lichten op de velden uit.
• Ballenrek per team voorzien van slot. Na training / wedstrijd ballenrek weer op slot doen.
• Ben je een bal kwijtgeraakt, meld dit aan Bennie Kemperman via 06-27538218.
• Bekertjes bij koffiemachine zijn alleen voor gebruik van koffiemachine.
• Ranjakannen na de wedstrijd terugbrengen naar de kantine.

Wedstrijdverslagen
• Wedstrijdverslagen voor website en social media kunnen gemaild worden naar webmaster@vvg25.nl .

Normen en Waarden
• Wij willen geen grensoverschrijdend gedrag bij VVG’25!
• Er geldt een rookverbod op het gehele sportcomplex. Roken wordt alleen gedoogd op het overdekte dakterras naast de kantine.
• Respecteer elkaar, ongeacht niveau, achtergrond of rol binnen de club.
• Volg de aanwijzingen van trainers, leiders en bestuurders op.
• Wees op tijd voor trainingen en wedstrijden.
• Gebruik geen verbaal of fysiek geweld, op of buiten het veld.
• Toon sportief gedrag en eerlijk spel.
• Meld blessures of problemen aan je trainer/leider. Meld grotere incidenten bij het jeugdbestuur/vertrouwenspersoon.
• Zorg voor een positieve sfeer en steun je medespelers