Huishoudelijk regelement


REGLEMENT en HUISHOUDELIJKE REGELS

Algemene regels         
 • Alle aanwijzingen van kantinemedewerkers, welke verband houden met onze huisregels, dient men op te volgen.
 • Klachten direct melden aan dienstdoende barmedewerker(s).
 • Gevonden voorwerpen kunt u inleveren bij de bar.
 • Jassen ophangen in de garderobe.
 • Sporttassen in de daarvoor bestemde rekken zetten, welke zich in de hal bevinden.
 • Consumpties bij het vertrek contact betalen.
 • Er wordt zwak alcoholische drank verkocht, doch uitsluitend aan personen vanaf 18 jaar.
 • In de kantine worden geen feesten of partijen gehouden, welke geen direct verband hebben met VVG ’25-activiteiten.
 • In het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod.
Het is verboden
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Vuurwapens, messen en of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Geweld te gebruiken en daarmee te dreigen.
 • Zich discriminerend uit te laten.
 • Zich door woord en gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
 • Anderen te beledigen (aantasten van iemands goede eer en naam).
Het is niet toegestaan
 • om sporttassen mee te nemen naar boven.
 • op voetbalschoenen de kantine te betreden.
 • om geluidsboxen mee te nemen naar de kantine en terras.
 • zich achter de bar of andere personeelsruimten te begeven.
 • om zelf mee gebrachte drank en etenswaren te nuttigen.
 • zonder toestemming meubilair te verplaatsen.
 • glazen mee naar buiten te nemen.