Nieuws

Algemene ledenvergadering op maandag 31 januari 2022 (online)

Beste leden,

 

Wij nodigen jullie van harte uit voor de online ledenvergadering. Langer uitstellen is geen optie. We hopen jullie dus weer digitaal te ontmoeten en bij te praten. De jubilarissen van vorig jaar en dit jaar zullen we op een gepaste wijze in het zonlicht zetten. We zijn dankbaar voor jullie verbondenheid met de club! Meld je aan via organisatie@vvg25.nl dan ontvang je de link naar de vergadering.

 

sportieve groet namens het bestuur,

Ineke Schuurman

 

Algemene ledenvergadering

wanneer: Maandag 31 januari 2022

tijd:  20:00 uur 

plaats: online

aanmelden via: organisatie@vvg25.nl

 

Agenda

 

•1.  Welkom

•2.  vaststelling van de notulen

•3.  jaarverslag van het bestuur

•4.  financieel jaarverslag afgelopen boekjaar

•5.  verslag kascommissie

•6.  balans 

•7.  vaststelling van de begroting

•8.  benoeming bestuursleden;

  • nieuw: Piet Karemakers voor Organisatie
  • Vacant: Voetbalzaken
  • Vacant: Facilitair
  • Vacant: PR en communicatie
  • Herkiesbaar: voorzitter Ineke Schuurman, tegen kandidaten zijn van harte welkom om zich te melden. Dit kan tot een half uur voor de vergadering bij Piet Karemakers via organisatie@vvg25.nl

•9.  benoeming commissieleden;  samenstellen feestcommissie voor 100 jarig bestaan. Wie gaan het samen organiseren?

•10.  jubilarissen

•11.  vooruitblik

•12.  rondvraag

HET LAATSTE NIEUWS

VVG 3 pakt punt in enerverende wedstrijd tegen FC Bergh 4

27 september 2022

Wedstrijdverslag NEC 1 – VVG’25 1

27 september 2022

VVG 3 verliest op kletsnatte zondag van Pax 5

21 september 2022