Nieuws

Algemene ledenvergadering op maandag 31 januari 2022 (online)

Beste leden,

 

Wij nodigen jullie van harte uit voor de online ledenvergadering. Langer uitstellen is geen optie. We hopen jullie dus weer digitaal te ontmoeten en bij te praten. De jubilarissen van vorig jaar en dit jaar zullen we op een gepaste wijze in het zonlicht zetten. We zijn dankbaar voor jullie verbondenheid met de club! Meld je aan via organisatie@vvg25.nl dan ontvang je de link naar de vergadering.

 

sportieve groet namens het bestuur,

Ineke Schuurman

 

Algemene ledenvergadering

wanneer: Maandag 31 januari 2022

tijd:  20:00 uur 

plaats: online

aanmelden via: organisatie@vvg25.nl

 

Agenda

 

•1.  Welkom

•2.  vaststelling van de notulen

•3.  jaarverslag van het bestuur

•4.  financieel jaarverslag afgelopen boekjaar

•5.  verslag kascommissie

•6.  balans 

•7.  vaststelling van de begroting

•8.  benoeming bestuursleden;

  • nieuw: Piet Karemakers voor Organisatie
  • Vacant: Voetbalzaken
  • Vacant: Facilitair
  • Vacant: PR en communicatie
  • Herkiesbaar: voorzitter Ineke Schuurman, tegen kandidaten zijn van harte welkom om zich te melden. Dit kan tot een half uur voor de vergadering bij Piet Karemakers via organisatie@vvg25.nl

•9.  benoeming commissieleden;  samenstellen feestcommissie voor 100 jarig bestaan. Wie gaan het samen organiseren?

•10.  jubilarissen

•11.  vooruitblik

•12.  rondvraag

HET LAATSTE NIEUWS

Van Zaalvoetbal naar Futsal

31 maart 2024

Verslag Varsseveld – VVG ’25

28 maart 2024

VVG ’25 1 Heren wint de kraker bij SC Varsseveld!

24 maart 2024

Voetballen bij De Graafschap in de meivakantie?

23 maart 2024