Nieuws

Algemene Ledenvergadering VVG’25

Uitnodiging aan al onze leden voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

 

Datum          : maandag 2 december 2019

Aanvang       : 20:30 uur

Plaats            : kantine

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VVG’25

 

  1. Welkom en Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering (liggen ter inzage bij de bar)
  3. Jaarverslag van het bestuur
  4. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar
  5. Verslag kascommissie
  6. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten en de daarbij horende toelichting
  7. Vaststelling van de contributie
  8. Vaststelling van de begroting
  9. Benoeming bestuursleden:  Het bestuur stelt Jan Gerbrands voor als kandidaat voor de functie van secretaris en Luc Elshof (herkiesbaar) als penningmeester
  10. Benoeming commissieleden
  11. Jubilarissen
  12. Rondvraag

 

De notulen liggen ter inzage bij de bar.

 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op 2 december!

 

Namens het bestuur van VVG’25

Ineke Schuurman

 

 

HET LAATSTE NIEUWS

VVG 3 pakt punt in enerverende wedstrijd tegen FC Bergh 4

27 september 2022

Wedstrijdverslag NEC 1 – VVG’25 1

27 september 2022

VVG 3 verliest op kletsnatte zondag van Pax 5

21 september 2022