Nieuws

Algemene Ledenvergadering VVG’25

Uitnodiging aan al onze leden voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

 

Datum          : maandag 2 december 2019

Aanvang       : 20:30 uur

Plaats            : kantine

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VVG’25

 

 1. Welkom en Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering (liggen ter inzage bij de bar)
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar
 5. Verslag kascommissie
 6. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten en de daarbij horende toelichting
 7. Vaststelling van de contributie
 8. Vaststelling van de begroting
 9. Benoeming bestuursleden:  Het bestuur stelt Jan Gerbrands voor als kandidaat voor de functie van secretaris en Luc Elshof (herkiesbaar) als penningmeester
 10. Benoeming commissieleden
 11. Jubilarissen
 12. Rondvraag

 

De notulen liggen ter inzage bij de bar.

 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op 2 december!

 

Namens het bestuur van VVG’25

Ineke Schuurman

 

 

HET LAATSTE NIEUWS

VVG’25 heren 1 verliest openingswedstrijd

27 september 2023

Geschenkset nu voor slechts 10 euro!

27 september 2023

VVG’25 JO9-1 speelt champions league voetbal en pakt wederom de winst!

25 september 2023

JO8-3 wint van AZSV / AD’69

24 september 2023