Nieuws

Ledenvergadering verzet i.v.m. nieuwe coronamaatregelen

Vrijdagavond 12 november zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid. Hierdoor kunnen wij de geplande ledenvergadering niet door laten gaan. Het bestuur komt zsm met een alternatief. Voor de volledigheid wordt alvast de agenda gedeeld.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VVG’25 Gaanderen

Jaarvergadering:         seizoen 2020-2021

Datum:                        ntb

Plaats:                         VVG’25

Tijd:                             ntb

 

 1. Opening                                                                                            Ineke Schuurman
 2. Vaststelling notulen 2019-2020                                                        Ineke Schuurman
 3. Jaarverslag Bestuur                                                                         Ineke Schuurman
 4. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar                                       Luc Elshof
 5. Verslag kascommissie
 6. Contributie                                                                                        Luc Elshof
 7. Balans                                                                                               Luc Elshof
 8. Begroting nieuw seizoen                                                                   Luc Elshof
 9. (Her)benoeming bestuursleden                                                        Ineke Schuurman

  Nieuw: Piet Karemaker voor portefeuille Organisatie

Vacant: portefeuille voetbalzaken
portefeuille facilitair
Herkiesbaar: Ineke Schuurman als voorzitter

(tegen) Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de secretaris.

 1. Benoeming commissieleden                                                             Ineke Schuurman
  Samenstellen feestcommissie voor 100 jarig bestaan
 2. Jubilarissen                                                                                       Ineke Schuurman
 3. Vooruitblik                                                                                         Ineke Schuurman
 4. Rondvraag                                                                                         Allen
 5. Afsluiting                                                                                           Ineke Schuurman

HET LAATSTE NIEUWS

Vacature coach VVG’25 2!

26 februari 2024

Verslag VVG’25 JO7-1

26 februari 2024

VVG JO7-2 weer even met beide benen op de grond

24 februari 2024

Nieuwe tassen voor de jeugd

24 februari 2024