Nieuws

Extra algemene ledenvergadering

Beste leden van VVG ´25,

Zoals jullie kunnen zien is ons prachtig nieuwe gebouw bijna klaar. Om de overdracht eind juni te kunnen laten plaatsvinden zullen met een extra Algemene Leden Vergadering de laatste formele zaken moeten worden besloten.
Naast deze formele zaken willen we ook een besluit nemen over het op te richten kledingfonds.
We nodigen alle leden van harte uit om op dinsdag 13 juni 2017, 20.00 uur, aanwezig te zijn. Voor de laatste keer een ALV in ons oude clubgebouw.

Wat moeten we nog besluiten voordat het gebouw kan worden opgeleverd?

Het bestuur is voornemens te besluiten tot:

1.    het aangaan van een overeenkomst tot het doen van afstand van het recht van opstal voor de oude accommodatie zoals dit is gevestigd bij akte op 31 juli 1997 voor mr. C. Doppenberg, destijds notaris te Doetinchem, verleden;

2.    het aangaan van een overeenkomst tot verkrijging van het appartementsrecht in de nieuwe multifunctionele accommodatie;

3.    het aangaan van een overeenkomst tot het vestigen van een recht van hypotheek op het te verkrijgen appartementsrecht ten behoeve van de Stichting Waarborgfonds Sport en de gemeente Doetinchem.

Voor voormelde besluiten is op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten goedkeuring van de algemene vergadering vereist. De algemene vergadering wordt daarom verzocht goedkeuring voor voormelde besluiten te verlenen.

Als laatste punt willen we een besluit nemen over het kledingfonds dat we tijdens de ALV in november hebben uitgesteld.

Wij zien jullie graag op 13 juni 20.00 uur  in ons clubgebouw!

Het bestuur

AGENDA ALV 30 juni 20.00 uur (Clubgebouw VVG ’25)

 

Agenda

 1. Opening door voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Uitleg over te nemen besluiten:
  Afstand recht van opstal
  Aankoop van het appartementsrecht
  Vestigen van het recht van hypotheek
 4. Verzoek om goedkeuring leden voor besluiten bij punt 3.
 5. Uitleg kledinglijn & kledingfonds
 6. Verzoek om goedkeuring leden voor het kledingfonds
 7. Informatie over vervolgtraject nieuwbouw, oplevering en openingsfestiviteiten
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

HET LAATSTE NIEUWS

SV Leones vs VVG’25 – Zondag 26 Mei

21 mei 2024

Wedstrijdverslag JO7-1

22 mei 2024

VVG’ 25 slacht DVC’26 af op eigen bodem

22 mei 2024

Wedstrijd VVG’25 1 – DVC’26 1

14 mei 2024