Nieuws

Komt allen naar de Algemene Ledenvergadering 22 november aanstaande!

Beste VVG’25-ers,
Op maandag 22 november aanstaande 20:00 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de kantine van onze club. Er zijn vacante posities in het hoofdbestuur.
Heb je interesse meld je tijdig aan bij de secretaris.
Agenda punten:

1.     Opening                                                                                             Ineke Schuurman

2.     Vaststelling notulen 2018-2019                                                        Ineke Schuurman

3.     Jaarverslag Bestuur                                                                          Ineke Schuurman

4.     Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar                                        Luc Elshof

5.     Verslag kascommissie

6.     Contributie                                                                                        Luc Elshof

7.     Balans                                                                                               Luc Elshof

8.     Begroting nieuw seizoen                                                                   Luc Elshof

9.     (Her)benoeming bestuursleden                                                        Ineke Schuurman
Erwin Stevens en Vincent Bouwhuis

10.  Benoeming commissieleden                                                             Ineke Schuurman

11.  Jubilarissen                                                                                       Ineke Schuurman

12.  Team Opleidingen                                                                             Daan de Kater

13.  Vooruitblik                                                                                         Ineke Schuurman

14.  Rondvraag                                                                                         Allen

HET LAATSTE NIEUWS

Van Zaalvoetbal naar Futsal

31 maart 2024

Verslag Varsseveld – VVG ’25

28 maart 2024

VVG ’25 1 Heren wint de kraker bij SC Varsseveld!

24 maart 2024

Voetballen bij De Graafschap in de meivakantie?

23 maart 2024