Nieuws

Oproep buitengewone Algemene Ledenvergadering donderdag 2 april 19:30 uur!

Het bestuur wil ouders van jeugdleden meer betrekken bij VVG’25 en stelt daarom voor om de wettelijke verzorgers van jeugdleden stemrecht te geven. De KNVB heeft akkoord gegeven op dit voorstel. Nu wordt dit voorstel aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.

Zie hieronder de volledige agenda:


Datum: donderdag 2 april 2020

Tijd:  19.30-20.00u

Locatie: kantine VVG’25


1. Opening  

2. Voorstel statutenwijziging 

Ter goedkeuring conform art. 18 statutenwijziging
Het bestuur wil ouders van jeugdleden meer betrekken bij VVG’25 en stelt daarom voor om de wettelijke verzorgers van jeugdleden stemrecht te geven. De KNVB heeft akkoord gegeven op dit voorstel. Nu wordt dit voorstel aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Voorstel om art. 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering te wijzigen in: Artikel 17 – Toegang en besluitvorming algemene vergadering  lid 2 te wijzigen in Er is sprake van een gedifferentieerd stemrecht, zodat een lid de volgende (stem)men  heeft:  – een lid jonger dan dertien (13) jaar: een (1) stem; – een lid van dertien (13) jaar of ouder, maar jonger dan achttien (18) jaar: twee (2) stemmen; – een lid van achttien (18) jaar of ouder: drie (3) stemmen. Het stemrecht van leden jonger dan achttien (18) jaar komt toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger. Wettelijke vertegenwoordigers hebben ook toegang tot de algemene vergadering.  

3. Sluiting bijzondere ALV

HET LAATSTE NIEUWS

SV Leones vs VVG’25 – Zondag 26 Mei

21 mei 2024

Wedstrijdverslag JO7-1

22 mei 2024

VVG’ 25 slacht DVC’26 af op eigen bodem

22 mei 2024

Wedstrijd VVG’25 1 – DVC’26 1

14 mei 2024