Nieuws

Uitnodiging jaarvergadering maandag 20 november 20:00

Graag willen wij namens VVG’25 alle leden uitnodigen voor de jaarvergadering op maandag 20 november 2017 in de kantine. Aanvang 20:00 uur. Ter voorbereiding alvast de agenda:

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter (Interim)
  2. Notulen Jaarvergadering maandag 21 november 2016
  3. Mededelingen en Jubilarissen
  4. Jaarverslagen
  5. Financieel verslag
  6. Verslag kascommissie (Joris Helming/Jasper Helming/Ed Franssen
  7. Benoeming kascommissie (aftredend Joris Helming)
  8. Bestuur mededelingen: Aftredend Jan Fenneman (niet herkiesbaar) Tonnie Regeling (niet herkiesbaar)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

HET LAATSTE NIEUWS

WANTED: ENTHOUSIASTE OMROEPER

03 december 2023

ONVERWACHT PIETENBEZOEK

03 december 2023

JAYLYNN OP SCHOT IN TWENTE

01 december 2023

VVG’25 2 wint overtuigend van Columbia 2

27 november 2023